На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1711 Завет

171100001
С.БРЕСТОВЕНЕ, ул."Н.Й.Вапцаров" №4 - Кметството
171100002
С.БРЕСТОВЕНЕ, ул".Н.Й.Вапцаров" №6 - ОУ"Хр.Ботев"
171100003
С.БРЕСТОВЕНЕ, ул."Демокрация" №2 - Читалище
171100004
С.ВЕСЕЛЕЦ, ул. "Европа" №34А - Кметство
171100005
ГР.ЗАВЕТ, ул. "Лудогорие" №19 - Дирекция"Социално подпомагане"
171100006
ГР.ЗАВЕТ, ул."Кирил и Методий" №34 - СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
171100007
ГР.ЗАВЕТ, ул."Кирил и Методий" №64 - пенсионерски клуб №2
171100008
ГР.ЗАВЕТ, ул."Лудогорие" №19А - Читалище
171100009
С.ИВАН ШИШМАНОВО, ул."Васил Левски" №13 - Кметство
171100010
С.ОСТРОВО, ул."Хемус" №34 - Кметство
171100011
С.ОСТРОВО, ул."Иван Вазов" №1 - ЦДГ "Радост"
171100012
С.ОСТРОВО, ул."Хемус" №69 - ОУ "Хр.Ботев"
171100013
С.ПРЕЛЕЗ, ул."Лудогорие" №47- Кметство
171100014
С.СУШЕВО, ул."Трети март" №42 - ОУ "В.Левски"

Секция №

ОИК 1711 Завет