На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0820 Крушари

082000001
С.КРУШАРИ, Народно читалище "Йордан Драгнев" - ул."Г.Димитров" №27
082000002
С.КРУШАРИ, Народно читалище "Йордан Драгнев" - ул."Г.Димитров" №27
082000003
С.БИСТРЕЦ, Кметство с. Бистрец - ул."Пета" №9А
082000004
С.СЕВЕРЦИ, Читалище с.Северци - ул."Първа" №5А
082000005
С.ЗАГОРЦИ, Клуб на пенсионера - ул."Четвърта" №3
082000006
С.ЛОЗЕНЕЦ, Клуб на пенсионера - ул. Дванадесета №6
082000007
С.ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, Клуб на пенсионера - ул."Единадесета" №28
082000008
С.ДОБРИН, Кметство с. Добрин - ул."Седма" №11
082000009
С.ТЕЛЕРИГ, ДГ с.Крушари Изнесена група с.Телериг, ул."Четиринадесет" №2
082000010
С.ГАБЕР, Кметство с. Габер - ул."Първа" №9
082000011
С.ЕФРЕЙТОР БАКАЛОВО, Клуб на пенсионера - ул."Първа" №25
082000012
С.КОРИТЕН, Народно читалище "Христо Ботев" ул."Първа" №24
082000013
С.АБРИТ, Кметство с. Абрит - ул."Първа" №17
082000014
С.АЛЕКСАНДРИЯ, Народно читалище "Втори юни" - ул."Четиринадесета" №1
082000015
С.СЕВЕРНЯК, Кметство с. Северняк - ул."Първа" №23
082000016
С.КАПИТАН ДИМИТРОВО, Кметство с.Капитан Димитрово, ул."Първа" №11А

Секция №

ОИК 0820 Крушари