На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1625 Раковски

162500001
ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово - Клуб на пенсионера/бивш/,ул.Никола Вапцаров №1
162500002
ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая №6, ул.Петър Богдан №48
162500003
ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово - Клуб на инвалида, ул. Никола Вапцаров №1
162500004
ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая №1, ул.Петър Богдан №48
162500005
ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая №2, ул.Петър Богдан №48
162500006
ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1 стая №3, ул.Петър Богдан №48
162500007
ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая №4, ул.Петър Богдан №48
162500008
ГР.РАКОВСКИ, кв.Парчевич - бивш млекосъбирателен пункт, ул.Софроний Врачански №18А
162500009
ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Христо Смирненски ет.1 фоайето, ул.П. Каравелов №2
162500010
ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Христо Смирненски ет.1,стая №1, ул.П.Каравелов №2
162500011
ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Христо Смирненски ет.1, стая №2, ул.П.Каравелов №2
162500012
ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Хр. Смирненски, ет.1, стая №8, ул.П. Каравелов №2
162500013
ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Христо Смирненски ет.1,стая №4, ул.П.Каравелов №2
162500014
ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Хр. Смирненски ет.1, стая №9, ул.П.Каравелов №2
162500015
ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген. Николаев-ОУ Христо Смирненски - физ. салон,ул.П.Каравелов №2
162500016
С.СТРЯМА, ОУ Отец Паисий - техн.работилница ул.Христо Ботев №3
162500017
С.СТРЯМА, ОУ Отец Паисий - техн.работилница ул.Христо Ботев №3
162500018
С.СТРЯМА, Клуб на пенсионера, ул.Братя Миладинови №4
162500019
С.СТРЯМА, ОУ Отец Паисий - училищна столова, ул.Христо Ботев №3
162500020
С.МОМИНО СЕЛО, Читалището ул.1-ва №10
162500021
С.ШИШМАНЦИ, Читалището - малък салон, пл.1 №2
162500022
С.БЕЛОЗЕМ, Стадиона, ул.Подем №2
162500023
С.БЕЛОЗЕМ, Читалището - обредна зала ул.Родопи №38А
162500024
С.БЕЛОЗЕМ, ОУ Гео Милев - южно крило ул.Родопи №40
162500025
С.БЕЛОЗЕМ, ОУ Гео Милев - западно крило ул.Родопи №40
162500026
С.БЕЛОЗЕМ, Читалище - малък салон ул.Родопи №35А
162500027
С.ЧАЛЪКОВИ, ОУ Петър Берон /Горното училище/ ул.Ран Босилек №4
162500028
С.ЧАЛЪКОВИ, ОУ Петър Берон /Горното училище/ ул.Ран Босилек №4
162500029
С.БОЛЯРИНО, Читалището ул.24-та №2
162500030
ГР.РАКОВСКИ, Център за обществена подкрепа ул.Никола Вапцаров №2а
162500031
ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая №5, ул.Петър Богдан №48
162500032
ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев, ОУ Хр. Смирненски ет.1, стая №5, ул.П. Каравелов №2
162500033
ГР.РАКОВСКИ, кв.Нов център, ПГ Петър Парчевич, ет.1,стая №1 бул.Г.С.Раковски №100Б

Секция №

ОИК 1625 Раковски