На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1041 Сапарева баня

104100001
С.САПАРЕВО, Кметството /Ритуална Зала/
104100002
С.САПАРЕВО, Кметството /Заседателна Зала/
104100003
ГР.САПАРЕВА БАНЯ, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
104100004
ГР.САПАРЕВА БАНЯ, ОУ "Христо Ботев"
104100005
ГР.САПАРЕВА БАНЯ, ОУ "Христо Ботев"
104100006
ГР.САПАРЕВА БАНЯ, ОУ "Христо Ботев"
104100007
С.ОВЧАРЦИ, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
104100008
С.РЕСИЛОВО, Кметството /Клуб на Пенсионера/
104100009
С.РЕСИЛОВО, Кметството /бивш пощенски клон/

Секция №

ОИК 1041 Сапарева баня