На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2118 Неделино

211800001
ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Крайречна" №17, Сградата на Детска градина "Слънце"
211800002
ГР.НЕДЕЛИНО, ул. Ал. Стамболийски" №80, Сградата на уч. общежитие "Дичо Петров"
211800003
ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Напредък" №93, СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
211800004
ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Ал. Стамболийски" №150, Детска градина "Пролет"
211800005
ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Ал. Стамболийски" №150, Детска градина "Пролет"
211800006
ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Напредък" №69, Туристически информационен център
211800007
С.КРАЙНА, Сграда - магазин, ет. 2
211800008
С.КОЗАРКА, Кметството
211800009
С.ВЪРЛИНО, Училище "Георги Димитров"
211800010
С.ТЪНКА БАРА, Кметството
211800011
С.ЕЛЕНКА, Кметството
211800012
С.КОЧАНИ, Кметството
211800013
С.ДИМАНОВО, Кметството
211800014
С.ГЪРНАТИ, Кметството
211800015
С.БУРЕВО, Кметството
211800016
С.СРЕДЕЦ, Училище "Васил Левски"
211800017
С.ИЗГРЕВ, Кметството
211800018
С.КУНДЕВО, Кметството
211800019
С.ОГРАДНА, Сградата на читалището- местен клуб
211800020
С.ВЪРЛИ ДОЛ, кв. Долен Върли дол, Кметството
211800021
С.ВЪРЛИ ДОЛ, Кв. Горен Върли дол, Местен клуб
211800022
С.ДУНЯ, Кметството

Секция №

ОИК 2118 Неделино