На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2105 Борино

210500001
С.БОРИНО, Читалище "Обнова 1939", ул. "Родопи" №33
210500002
С.БОРИНО, Училище "Н.Й. Вапцаров" - стая №1, ул. "Христо Ботев" №29
210500003
С.БОРИНО, Училище "Н.Й. Вапцаров" - стая №4, ул. "Христо Ботев" №29
210500004
С.ЧАЛА, Кметството
210500005
С.ЯГОДИНА, Кметството
210500006
С.БУЙНОВО, Кметството
210500007
С.КОЖАРИ, Кметството

Секция №

ОИК 2105 Борино