На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2723 Велики Преслав

272300001
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Клуб на пенсионера ул."Илия Р. Блъсков" №14
272300002
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Стол "Домашен и соц. патронаж" ул."Ахелай" №4
272300003
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Държавно Горско Стопанство ул."Симеон Велики " №10
272300004
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" ул."Симеон Велики " №27
272300005
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Клуб на пенсионера ул."Александър Стамболийски" №9б
272300006
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Професионална техническа гимназия ул." Любен Каравелов" №53
272300007
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Професионална гимназия по селско стопанство ул." Любен Каравелов" №49
272300008
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Общинска сграда ул."Борис Спиров " №76
272300009
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, кв. Кирково - Читалище ул "Врана " №22
272300010
ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Клуб - ул."Борис Спиров" №51
272300011
С.ДРАГОЕВО, Основно училище пл."Девети септември" №2
272300012
С.ЗЛАТАР, Основно училище ул."Александър Стамболийски " №37
272300013
С.ИМРЕНЧЕВО, Кметство ул."Преслав" №6
272300014
С.КОЧОВО, Стол на земеделска кооперация ул."Александър Стамболийски" 1
272300015
С.МИЛАНОВО, Кметство ул."Хан Аспарух" №5
272300016
С.МОКРЕШ, Читалище ул."Маркиш" №15
272300017
С.МОСТИЧ, Кметство ул."Георги Димитров" №7
272300018
С.ОСМАР, Клуб ул."Васил Коларов" №44
272300019
С.СУХА РЕКА, Кметство ул."Васил Левски " №1
272300020
С.ТРОИЦА, Читалище ул."Хан Аспарух" №36
272300021
С.ХАН КРУМ, Кметство ул."Преслав" №15

Секция №

ОИК 2723 Велики Преслав