На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1211 Вълчедръм

121100001
ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. "Христо Ботев" №6 (ОУ "Васил Левски")
121100002
ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. "Христо Ботев" №6 (ОУ "Васил Левски")
121100003
ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. "Евлоги Георгиев" №1 ( Гимназия "Димитър Маринов" )
121100004
ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. "Петко Славейков" №5 ( ОУ Иван Вазов )
121100005
ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. "Петко Славейков" №5 ( ОУ Иван Вазов )
121100007
С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ул. "Първа" №21 ( Сградата на Кметството )
121100008
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ул." Свобода" №100 (ОУ "Д-р Петър Берон")
121100009
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ул. "Свобода" №77 - Ритуална зала
121100010
С.БЪЗОВЕЦ, ул. "Ломска" №31 ( Читалище )
121100011
С.МОКРЕШ, ул. "Втора" №17 ( Училище "Кирил и Методий" )
121100012
С.МОКРЕШ, ул. "Трета" №40 - ( Училище Душилница )
121100013
С.БОТЕВО, ул. "Първа" №16 ( Сграда Кметство )
121100014
С.РАЗГРАД, ул. "Първа" №50
121100015
С.РАЗГРАД, ул. "Първа" №123
121100016
С.ЗЛАТИЯ, ул. "Георги Димитров" №54 (ОУ "Христо Ботев")
121100017
С.ЗЛАТИЯ, ул. "Г. Димитров" №130 - ( Сграда АПК )
121100018
С.ИГНАТОВО, ул. "Георги Димитров" №13 ( Салон Читалище )
121100019
С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ул. "Първа" №2 - Сграда училище
121100020
С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ул. "Първа" №2 - Сграда училище
121100021
С.ГОРНИ ЦИБЪР, ул. "Първа" №66 ( Стола на СК "Дунав" )

Секция №

ОИК 1211 Вълчедръм