На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2316 Драгоман

231600001
ГР.ДРАГОМАН, Спортна зала - ул. "Шести септември" №1
231600002
ГР.ДРАГОМАН, Туристически информационен център - ул. "Христо Ботев" №66
231600003
ГР.ДРАГОМАН, СУ "Христо Ботев", ул."Кирил и Методий" №12
231600004
ГР.ДРАГОМАН, СУ "Христо Ботев", ул."Кирил и Методий" №12
231600005
ГР.ДРАГОМАН, ЧИТАЛИЩЕ - "Квартал Драгоман"
231600006
С.ДРАГОИЛ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО на с. Драгоил
231600007
С.ПРЕКРЪСТЕ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - с. Прекръсте
231600008
С.ГОЛЕМО МАЛОВО, КМЕТСТВОТО - с. Големо Малово
231600010
С.МАЛО МАЛОВО, Клуб при кметството - с. Мало Малово
231600011
С.ВАСИЛОВЦИ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - с.Василовци
231600012
С.ЦРЪКЛЕВЦИ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - с.Цръклевци
231600013
С.КАЛОТИНА, Спирка Калотина - Читалище "Пробуда", ул."Първа" №1
231600014
С.КАЛОТИНА, КМЕТСТВО - ул."Втора" №1
231600015
С.ГАБЕР, КМЕТСТВО
231600016
С.ВЛАДИСЛАВЦИ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - с.Владиславци
231600017
С.НЕСЛА, с. Несла - посетителски център
231600019
С.ЦАЦАРОВЦИ, КМЕТСТВО - с. Цацаровци
231600020
С.ЯЛБОТИНА, Магазин на РПК "Бурел" - с. Ялботина

Секция №

ОИК 2316 Драгоман