На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1934 Тутракан

193400701
ГР.ТУТРАКАН, Общински център за извънкласни дейности ул."Д. Благоев" №51
193400702
ГР.ТУТРАКАН, Читалище "Н.Й.Вапцаров" ул."Суворов" №2
193400703
ГР.ТУТРАКАН, Общински съвет ул."Трансмаринска" №20
193400704
ГР.ТУТРАКАН, Пенсионерски клуб ул."Росица" №6
193400705
ГР.ТУТРАКАН, Шах клуб ул."Росица" №8
193400706
ГР.ТУТРАКАН, Бивш хранителен магазин ул."Сакар планина" №8
193400707
ГР.ТУТРАКАН, Дом за стари хора ул."Цибър" №1
193400708
ГР.ТУТРАКАН, ДГ"Славянка" ул."Ал.Константинов" №5
193400709
ГР.ТУТРАКАН, СУ "Христо Ботев" ул."Гео Милев" №2
193400710
ГР.ТУТРАКАН, СУ "Христо Ботев" ул."Гео Милев" №2
193400711
С.БЕЛИЦА, Читалище ул."Десети май" №65
193400712
С.НОВА ЧЕРНА, Читалище ул."Черно море" №24
193400713
С.НОВА ЧЕРНА, ОУ "Кирил и Методий" ул."Кирил и Методий" №87
193400714
С.СЯНОВО, Кметство ул."Шеста" №9
193400715
С.ПРЕСЛАВЦИ, Тенис клуб ул."Първа" №2
193400716
С.БРЕНИЦА, Кметство ул."Трета" №18
193400717
С.СТАРО СЕЛО, Читалище "Възраждане 1940" ул."Съединение" №33
193400718
С.СТАРО СЕЛО, Пенсионерски клуб ул."Съединение" №39
193400719
С.ШУМЕНЦИ, Пенсионерски клуб ул."Георги Димитров" №7
193400720
С.ВАРНЕНЦИ, Пенсионерски клуб ул."Тутракан" №1
193400721
С.ПОЖАРЕВО, Читалище ул."Втора" №29
193400722
С.ЦАР САМУИЛ, ОУ "Ст.Караджа" ул."Филип Тотю" №15
193400723
С.ЦАР САМУИЛ, Читалище ул."Дочо Михайлов" №17
193400724
С.ТЪРНОВЦИ, Читалище ул."Първа" №19
193400725
С.АНТИМОВО, Кметство ул."Първа" №15
193400726
С.ЦАРЕВ ДОЛ, Читалище ул."Пета" №1

Секция №

ОИК 1934 Тутракан