На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0103 Благоевград

010300001
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ."БИСТРИЦА" №001
010300002
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ."БИСТРИЦА" №001
010300003
ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002
010300004
ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002
010300005
ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002
010300006
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "ЗДРАВЕЦ", УЛ."ЛАЛЕ" №011
010300007
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "ЗДРАВЕЦ", УЛ."ЛАЛЕ" №011
010300008
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦСОП "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3
010300009
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦСОП "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3
010300010
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦСОП "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3
010300011
ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300012
ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300013
ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300014
ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300015
ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300016
ГР.БЛАГОЕВГРАД, НХГ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" №002
010300017
ГР.БЛАГОЕВГРАД, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ-1866", ПЛ."МАКЕДОНИЯ" №1
010300018
ГР.БЛАГОЕВГРАД, НХГ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" №002
010300019
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300020
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300021
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ВЕЧЕРНИЦА", УЛ."ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ" №015
010300022
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300023
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300024
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300025
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300026
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300027
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПГСАГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №56
010300028
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300029
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300030
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300031
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300032
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ "ЗОРНИЦА", УЛ."СКАПТОПАРА" №26
010300033
ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62
010300034
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300035
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300036
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300037
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300038
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №12 "АЛЕНИ МАКОВЕ", УЛ."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №047
010300039
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №12 "АЛЕНИ МАКОВЕ", УЛ."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №047
010300040
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300041
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300042
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300043
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300044
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ", УЛ."МАРИЦА" №4
010300045
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ", УЛ."МАРИЦА" №4
010300046
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №2 "ДЕТСКИ СВЯТ", УЛ."МАРИЦА" №006
010300047
ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62
010300048
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300049
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300050
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №10 "МАК", УЛ."СТОИМЕН КАЛЕНДЕРСКИ" №015
010300051
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №2 "ДЕТСКИ СВЯТ", УЛ."МАРИЦА" №006
010300052
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "РОСА", УЛ."МЕНЧА КЪРНИЧЕВА" №039
010300053
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300054
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300055
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300056
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300057
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300058
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300059
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №03
010300060
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №03
010300061
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №03
010300062
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005
010300063
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005
010300064
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005
010300065
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300066
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300067
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300068
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300069
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300070
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300071
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300072
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300073
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300074
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300075
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300076
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300077
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300078
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300079
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300080
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300081
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300082
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300083
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300084
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300085
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300086
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300087
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300088
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300089
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300090
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300091
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300092
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300093
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300094
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300095
ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62
010300096
ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62
010300097
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ."БИСТРИЦА" №001
010300098
ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002
010300099
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "ЗДРАВЕЦ", УЛ."ЛАЛЕ" №011
010300100
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦСОП "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3
010300101
ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300102
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300103
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ВЕЧЕРНИЦА", УЛ."ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ" №015
010300104
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300105
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ", УЛ."МАРИЦА" №4
010300106
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №10 "МАК", УЛ."СТОИМЕН КАЛЕНДЕРСКИ" №015
010300107
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "РОСА", УЛ."МЕНЧА КЪРНИЧЕВА" №039
010300108
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №09
010300109
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005
010300110
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300111
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300112
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300113
ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300114
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300115
ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300116
С.БИСТРИЦА, КМЕТСТВО
010300117
С.ГОРНО ХЪРСОВО, КМЕТСТВО
010300118
С.МАРУЛЕВО, КМЕТСТВО
010300119
С.ИЗГРЕВ, КМЕТСТВО
010300120
С.ЦЕРОВО, КМЕТСТВО
010300121
С.ПОКРОВНИК, КМЕТСТВО
010300122
С.МОЩАНЕЦ, КМЕТСТВО
010300123
С.ПАДЕШ, КМЕТСТВО
010300124
С.ДЕЛВИНО, КМЕТСТВО
010300125
С.ГАБРОВО, КМЕТСТВО
010300126
С.ДЕБОЧИЦА, КМЕТСТВО
010300127
С.ЛЕШКО, КМЕТСТВО
010300128
С.ЛЕШКО, СТАРОТО КМЕТСТВО (ГОРНО ЛЕШКО)
010300129
С.БЕЛО ПОЛЕ, КМЕТСТВО
010300130
С.РИЛЦИ, КМЕТСТВО
010300131
С.ДЪБРАВА, КМЕТСТВО
010300132
С.ЗЕЛЕНДОЛ, КМЕТСТВО
010300133
С.БЪЛГАРЧЕВО, КМЕТСТВО
010300134
С.БУЧИНО, КМЕТСТВО
010300135
С.СЕЛИЩЕ, КМЕТСТВО
010300136
С.ДРЕНКОВО, КМЕТСТВО
010300137
С.ЛОГОДАЖ, ДЕТСКАТА ГРАДИНА /УЧИЛИЩЕТО/
010300138
С.КЛИСУРА, КМЕТСТВО С.КЛИСУРА
010300139
С.ЕЛЕНОВО, КМЕТСТВО

Секция №

ОИК 0103 Благоевград