На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1617 Марица

161700001
С.ЦАРАЦОВО, Основно училище "Дядо Иван Арабаджията", ул. "Хан Аспарух" №11
161700002
С.ЦАРАЦОВО, Основно училище "Дядо Иван Арабаджията", ул. "Хан Аспарух" №11
161700003
С.ЦАРАЦОВО, Основно училище "Дядо Иван Арабаджията", ул. "Хан Аспарух" №11
161700004
С.БЕНКОВСКИ, Клуб на пенсионера, ул. "12-та" №9
161700005
С.БЕНКОВСКИ, Кметство, ул. "12-та" №9
161700006
С.ВОЙСИЛ, Старата библиотека, ул. "1-ва" №2
161700007
С.РАДИНОВО, Кметство, ул"5-та" №24
161700008
С.КОСТИЕВО, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул."1-ва" №19
161700009
С.КОСТИЕВО, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул."1-ва" №19
161700010
С.ТРУД, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул."Никола Войновски" №2
161700011
С.ТРУД, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул."Никола Войновски" №2
161700012
С.ТРУД, Клуб на пенсионера, ул. "Никола Петков" №34А
161700013
С.ТРУД, Стадиона, ул."Димчо Дебелянов" №11
161700014
С.СТРОЕВО, Основно училище Христо Смирненски, ул."Комсомолска" №17
161700015
С.СТРОЕВО, Основно училище Христо Смирненски, ул."Комсомолска" №17
161700016
С.ГРАФ ИГНАТИЕВО, Клуб на пенсионера, ул. "Кирил и Методий" №2А
161700017
С.ГРАФ ИГНАТИЕВО, Основно училище Граф Игнатиев, ул. "Иван Вазов" №2
161700018
С.ВОЙВОДИНОВО, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Хр. Ботев" №51
161700019
С.ВОЙВОДИНОВО, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Хр. Ботев" №51
161700020
С.КАЛЕКОВЕЦ, Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9
161700021
С.КАЛЕКОВЕЦ, Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9
161700022
С.КАЛЕКОВЕЦ, Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9
161700023
С.КАЛЕКОВЕЦ, Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9
161700024
С.ЖЕЛЯЗНО, Клуб на пенсионера, ул. "Сребрю Бабаков" №5Б
161700025
С.КРИСЛОВО, Младежки дом, ул. "Георги Димитров" №19
161700026
С.ДИНК, Читалище, ул. "Възраждане" №26
161700027
С.СКУТАРЕ, Основно училище - Климент Охридски, ул. Кирил и Методий №25
161700028
С.СКУТАРЕ, Основно училище - Климент Охридски, ул. Кирил и Методий №25
161700029
С.СКУТАРЕ, Основно училище - Климент Охридски, ул. Кирил и Методий №25
161700030
С.РОГОШ, Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2
161700031
С.РОГОШ, Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2
161700032
С.РОГОШ, Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2
161700033
С.РОГОШ, Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2
161700034
С.ТРИЛИСТНИК, Клуб на пенсионера, ул. "3-та" №2А
161700035
С.МАНОЛЕ, Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5
161700036
С.МАНОЛЕ, Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5
161700037
С.МАНОЛЕ, Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5
161700038
С.МАНОЛЕ, Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5
161700039
С.МАНОЛСКО КОНАРЕ, Читалище, ул. "9-та" №1
161700040
С.ЯСНО ПОЛЕ, Читалище, ул. "1-ва" №24

Секция №

ОИК 1617 Марица