На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0305 Бяла

030500001
ГР.БЯЛА, ул."А.Премянов" №14, площад "Европа",изложбена зала в ОКИ - Бяла
030500002
ГР.БЯЛА, ул."А. Премянов" №14, площад "Европа", клуб на културата в ОКИ-Бяла
030500003
С.ГОРИЦА, сградата на читалището
030500004
С.ГОСПОДИНОВО, сградата на читалището
030500005
С.ДЮЛИНО, Клуб на пенсионера
030500006
С.ПОПОВИЧ, бивш търговски обект на ПК"Приморие"

Секция №

ОИК 0305 Бяла