На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0309 Вълчи дол

030900001
ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, СУ "Васил Левски" - гр.Вълчи дол, I етаж, ул."Г.Димитров" №1
030900002
ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, СУ "Васил Левски" - гр.Вълчи дол, I етаж, ул."Г.Димитров" №1
030900003
ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, СУ "Васил Левски" - гр.Вълчи дол, I етаж, ул."Г.Димитров" №1
030900004
ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, СУ "Васил Левски" - гр.Вълчи дол, I етаж, ул."Г.Димитров" №1
030900005
С.ВОЙВОДИНО, В читалището
030900006
С.ЩИПСКО, В клуб на пенсионера (бивш клуб на политическите сили)
030900007
С.БРЕСТАК, В детската градина - ул."Народни будители" №1-3
030900008
С.БРЕСТАК, В ритуалната зала - ул."Здравец" №2
030900009
С.МЕТЛИЧИНА, В клуб на пенсионера
030900010
С.КАЛОЯН, В клуб - Младежки дом "Христо Ботев"
030900011
С.ЕСЕНИЦА, В клуб - Младежки дом
030900012
С.МИХАЛИЧ, В сграда на кооперация-1 етаж (ОУ "Васил Левски")
030900013
С.ДОБРОТИЧ, В кметството
030900014
С.ИСКЪР, В кметството
030900015
С.ОБОРИЩЕ, В читалището
030900016
С.БОЯНА, В здравната служба
030900017
С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, В малкия салон на читалището
030900018
С.ЗВЪНЕЦ, В кметството
030900019
С.СТРАХИЛ, В кметството
030900020
С.СТЕФАН КАРАДЖА, В читалището
030900021
С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, В кметството
030900022
С.ИЗВОРНИК, В читалището
030900023
С.РАДАН ВОЙВОДА, В зала на кметството
030900024
С.ЧЕРВЕНЦИ, В ОУ "Св.Иван Рилски"
030900025
С.КАРАМАНИТЕ, В читалището

Секция №

ОИК 0309 Вълчи дол