На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0503 Бойница

050300001
С.БОЙНИЦА, Пенсионерски клуб, ул."Пуйо Войвода" №28
050300002
С.БОРИЛОВЕЦ, с.Бориловец, Пенсионерски клуб, ул."Г. Димитров" №13
050300003
С.ШИШЕНЦИ, с.Шишенци, Читалище "Поляна", ул."Първа" №13
050300004
С.ПЕРИЛОВЕЦ, Кметството, ул."Седма" №2
050300005
С.РАБРОВО, с. Раброво, Читалището, ул. "Втора" №4

Секция №

ОИК 0503 Бойница