На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1027 Кочериново

102700001
ГР.КОЧЕРИНОВО, СОУ "Хр. Ботев"
102700002
ГР.КОЧЕРИНОВО, СОУ "Хр. Ботев"
102700003
ГР.КОЧЕРИНОВО, СОУ "Хр. Ботев"
102700004
ГР.КОЧЕРИНОВО, кв. "Завода" - Културния Дом
102700005
С.БАРАКОВО, Кметството - II-ри етаж
102700006
С.СТОБ, Ресторант /Център/
102700007
С.СТОБ, Туристически информационен център
102700008
С.ПОРОМИНОВО, Читалището - Клуб на инвалида
102700009
С.МУРСАЛЕВО, Читалището
102700010
С.КРУМОВО, Кметството
102700011
С.БУРАНОВО, Кметството - I етаж
102700012
С.БОРОВЕЦ, Кметството
102700013
С.ДРАГОДАН, Кметството - I етаж
102700014
С.ЦЪРВИЩЕ, Кметството
102700015
С.ФРОЛОШ, Кметството - I етаж
102700016
ГР.КОЧЕРИНОВО, Дом за стари хора

Секция №

ОИК 1027 Кочериново