На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0605 Борован

060500001
С.БОРОВАН, ПГ "Коста Петров", ет. 1, ул. Рашо Трифонов №2
060500002
С.БОРОВАН, ОУ "Отец Паисий", ет. 1, ул. Христо Смирненски №2
060500003
С.БОРОВАН, ОУ "Отец Паисий", ет. 1, ул. Христо Смирненски №2
060500004
С.МАЛОРАД, Читалище "Просвета", Клуб на пенсионера, ул. Г. Димитров" №40
060500005
С.МАЛОРАД, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ет. 1, ул. Петър Къчев №8
060500006
С.МАЛОРАД, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ет. 1, ул. Петър Къчев №8
060500007
С.ДОБРОЛЕВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ет. 1, ул. Благой Монов №3
060500008
С.ДОБРОЛЕВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ет. 1, ул. Благой Монов №3
060500009
С.НИВЯНИН, Сградата на ресторанта, ул. Иван Вазов №5
060500010
С.СИРАКОВО, Кметството, ет. 1, ул. Иван Вазов №22

Секция №

ОИК 0605 Борован