На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1306 Брацигово

130600001
ГР.БРАЦИГОВО, бул."Трети Март" №16, СУ "Народни будители"
130600002
ГР.БРАЦИГОВО, бул."Трети Март" №16, СУ "Народни будители"
130600003
ГР.БРАЦИГОВО, ул."Христо Гюлеметов" №1, Клуб на пенсионера
130600004
ГР.БРАЦИГОВО, ул."Васил Петлешков" №72, НУ "Васил Петлешков"
130600005
ГР.БРАЦИГОВО, бул."Трети Март" №16, СУ "Народни будители"
130600006
ГР.БРАЦИГОВО, ул."Васил Петлешков" №72, НУ "Васил Петлешков"
130600007
С.РАВНОГОР, ул."Първа" №64, Клуб на пенсионера
130600008
С.РОЗОВО, ул."Втора" №2Б, Клуб на пенсионера
130600009
С.БЯГА, ул."Първа" №35, ОУ "Христо Ботев"
130600010
С.БЯГА, ул."Първа" №35, ОУ "Христо Ботев"
130600011
С.ИСПЕРИХОВО, ул."Тридесет и девета" №10, ОУ "Хр. Ботев" - старо крило
130600012
С.ИСПЕРИХОВО, ул."Тридесет и девета" №10, ОУ "Хр. Ботев"- ново крило
130600013
С.ИСПЕРИХОВО, ул."Тридесет и девета" №10, ОУ "Хр. Ботев"- ново крило
130600014
С.КОЗАРСКО, ул."Двадесет и шеста" №3, Клуб на пенсионера
130600015
С.КОЗАРСКО, ул. "Двадесет и седма" №2, читалище "Съгласие - 1902 г."
130600016
С.ЖРЕБИЧКО, ул."Осма" №2, Клуб на пенсионера

Секция №

ОИК 1306 Брацигово