На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1202 Берковица

120200001
ГР.БЕРКОВИЦА, кв."Беговица", Търговски обект, ул. "Елин Пелин"
120200002
ГР.БЕРКОВИЦА, Лесотехническа гимназия, ул."Калето" №2
120200003
ГР.БЕРКОВИЦА, Лесотехническа гимназия, ул."Калето" №2
120200004
ГР.БЕРКОВИЦА, Пенсионерски клуб, пл."Йордан Радичков"
120200005
ГР.БЕРКОВИЦА, Гимназията, ул. "Д-р Ив.Панов" №2
120200006
ГР.БЕРКОВИЦА, Гимназията, ул. "Д-р Ив.Панов" №2
120200007
ГР.БЕРКОВИЦА, Трето ОУ, ул. "Ашиклар" №1
120200008
ГР.БЕРКОВИЦА, Първо ОУ, ул." Ст. Стамболов" №1
120200009
ГР.БЕРКОВИЦА, Гимназия, ул. "Д-р Иван Панов" №2
120200010
ГР.БЕРКОВИЦА, Второ ОУ, ул. "Еделвайс" №1
120200011
ГР.БЕРКОВИЦА, Второ ОУ, ул. "Еделвайс" №1
120200012
ГР.БЕРКОВИЦА, Салона на ДГС, ул."Митрополит Кирил" №13
120200013
ГР.БЕРКОВИЦА, Първо ОУ, ул."Стефан Стамболов"
120200014
ГР.БЕРКОВИЦА, Трето ОУ, ул. "Ашиклар" №1
120200015
ГР.БЕРКОВИЦА, Трето ОУ, ул. "Ашиклар" №1
120200016
ГР.БЕРКОВИЦА, Второ ОУ, ул. "Еделвайс" №1
120200017
ГР.БЕРКОВИЦА, Второ ОУ, ул. "Еделвайс" №1
120200018
ГР.БЕРКОВИЦА, кв. "Раковица", Четвърто ОУ, ул."Първи май" №38
120200019
ГР.БЕРКОВИЦА, кв. "Раковица", Четвърто ОУ, ул."Първи май" №38
120200020
ГР.БЕРКОВИЦА, кв. "Раковица", Четвърто ОУ, ул."Първи май" №38
120200022
С.МЕЗДРЕЯ, Кметството, ул. "Главна" №86
120200023
С.БОКИЛОВЦИ, Кметството, ул."Първа" №28
120200024
С.КОСТЕНЦИ, Търговска сграда, ул."Първа" №5
120200025
С.КОМАРЕВО, Читалището, ул."Първа" №44
120200026
С.ПЕСОЧНИЦА, Салона на Кметството, ул."Десета" №27
120200027
С.БАЛЮВИЦА, Кметството, ул. "9-ти септември" №21
120200028
С.ГАГАНИЦА, Пенсионерски клуб в читалището на ул."Главна"
120200029
С.БИСТРИЛИЦА, Салона на Кметството, ул."Живовска" №1
120200030
С.КОТЕНОВЦИ, Пенсионерски клуб
120200031
С.ЛЕСКОВЕЦ, Търговската сграда, ул. "Първа" №38
120200032
С.ЧЕРЕШОВИЦА, Здравна служба, ул. "Втора" №4
120200033
С.ПЪРЛИЧЕВО, Салона на Кметството, ул. "Раковска"
120200034
С.ЯГОДОВО, Салона на Кметството, ул. "В.Левски" №28
120200035
С.СЛАТИНА, Салона на Кметството, ул. "Г.Димитров" №20
120200036
С.БЪРЗИЯ, ОУ на ул."Петроханска" №195
120200037
С.БЪРЗИЯ, Читалище на ул."В.Левски" №2
120200038
С.БОРОВЦИ, Салона на Кметството на ул. "Ал.Стамболийски" №2
120200039
С.ЗАМФИРОВО, Стола на домашен патронаж
120200040
С.ЗАМФИРОВО, Кметството, ул. "Замфир Попов" №29

Секция №

ОИК 1202 Берковица