На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0314 Девня

031400001
ГР.ДЕВНЯ, Кв."Река Девня", ул."В.Могиларов" №1(Народно читалище "Отец Паисий")
031400002
ГР.ДЕВНЯ, Кв."Повеляново",ул."Мусала" №2 (СУ"Васил Левски")
031400003
ГР.ДЕВНЯ, Кв."Повеляново",ул."Мусала" №2 (СУ"Васил Левски")
031400004
ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", ул."Капитан Петко" №26 (СУ"Васил Левски")
031400005
ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", ул."Капитан Петко" №26 (СУ"Васил Левски")
031400006
ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", ул."Капитан Петко" №26 (СУ"Васил Левски")
031400007
ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", ул."Капитан Петко" №1 (филиал на СУ"Васил Левски")
031400008
ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", бул."Съединение" №165 (Народно читалище "Просвета")
031400009
ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня",бул."Съединение" №167(Дневен ц-р за лица с увреждания)
031400010
С.КИПРА, Сградата на кметството
031400011
С.ПАДИНА, Сградата на Младежкия клуб

Секция №

ОИК 0314 Девня