На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0304 Белослав

030400001
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Роза" №2-ДГ"Щастливо детство"
030400002
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Трети март" №62, СУ"Св.Св.Кирил и Методий"
030400003
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Трети март" №62, СУ"Св.Св.Кирил и Методий"
030400004
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Трети март" №62, СУ"Св.Св.Кирил и Методий"
030400005
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №11, НУ"Отец Паисий"
030400006
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №11, НУ"Отец Паисий"
030400007
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Хан Маламир" №9, ДГ"Първи юни"
030400008
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Хан Маламир" №9, ДГ"Първи юни"
030400009
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Арда" №2, ДГ"Калина Малина", квартал"Акации"
030400010
ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Арда" №2, ДГ"Калина Малина", квартал"Акации"
030400011
С.РАЗДЕЛНА, ул."Добруджа" №5а, НЧ"Добруджа 1929"
030400012
С.СТРАШИМИРОВО, ул.Здравец №30Г, НЧ"Пробуда 1930"
030400013
С.ЕЗЕРОВО, ул."Светлина" №2, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
030400014
С.ЕЗЕРОВО, ул."Светлина" №2, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

Секция №

ОИК 0304 Белослав