На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1320 Панагюрище

132000001
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8
132000002
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8
132000003
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8
132000004
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8
132000005
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8
132000006
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8
132000007
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8
132000008
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8
132000009
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, Клуб на пенсионера, ул. "Д. Наплатанов" №2
132000010
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПГИТМТ, ул. "Петко Мачев" №4
132000011
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПГИТМТ, ул. "Петко Мачев" №4
132000012
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ЦПЛР, ул."Ангел Шишков" №8
132000013
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ЦПЛР, ул."Ангел Шишков" №8
132000014
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "Проф. М. Дринов", ул."Делчо Спасов" №1
132000015
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "Проф. М. Дринов", ул."Делчо Спасов" №1
132000016
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "Проф. М. Дринов", ул."Делчо Спасов" №1
132000017
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "Проф. М. Дринов", ул."Делчо Спасов" №1
132000018
С.БАНЯ, Читалище "Пробуда", ул."Поп Груйо" №2
132000019
С.БЪТА, Младежки дом - Ритуална зала, ул. "Благой Ендаров" №2
132000020
С.ЕЛШИЦА, Читалище "Васил Левски", пл. "Девети септември" №1
132000021
С.ЛЕВСКИ, Читалище "Христо Ботев", пл. "Калагларска комуна" №1
132000022
С.ОБОРИЩЕ, Читалище" Св.Св.Кирил и Методий-1912", ул."Подполковник Рашев" №52
132000023
С.ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ, Клуб по интереси, ул. "Христо Ботев" №16
132000024
С.ПОИБРЕНЕ, ОУ "Свещ. Недельо Иванов", ул. "Никола Барбалов" №10
132000025
С.ПОПИНЦИ, Читалище "Искра 1872", ул. "Георги Димитров" №34
132000026
С.ПОПИНЦИ, ОУ "Отец Паисий", ул."Александър Стамболийски" №1

Секция №

ОИК 1320 Панагюрище