На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1827 Русе

182700001
ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"
182700002
ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"
182700003
ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №108, ПГ по дървообработване и вътр. архитектура
182700004
ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №108, ПГ по дървообработване и вътр. архитектура
182700005
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №4, ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"
182700006
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №4, ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"
182700007
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №4, ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"
182700008
ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №117, СУ "Йордан Йовков"
182700009
ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №105, ПГ по строителство, арх. и геодезия
182700010
ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №105, ПГ по строителство, арх. и геодезия
182700011
ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"
182700012
ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"
182700013
ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"
182700014
ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"
182700015
ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"
182700016
ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"
182700017
ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"
182700018
ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"
182700019
ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"
182700020
ГР.РУСЕ, ул. "Велико Търново" №19, ОУ "Любен Каравелов"
182700021
ГР.РУСЕ, ул. "Велико Търново" №19, ОУ "Любен Каравелов"
182700022
ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №3, СУ "Христо Ботев"
182700023
ГР.РУСЕ, ул. "Пиротска" №12, Национално училище по изкуствата "Проф. В.Стоянов"
182700024
ГР.РУСЕ, ул. "Иван Вазов" №20, Математическа гимназия "Баба Тонка"
182700025
ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №22, ПГ по икономика и управление "Елиас Канети"
182700026
ГР.РУСЕ, ул. "Цар Шишман" №3, бл. "Машиностроител", Клуб на пенсионера
182700027
ГР.РУСЕ, ул. "Рила" №30, Средно общообразователно духовно училище
182700028
ГР.РУСЕ, ул. "Рила" №30, Средно общообразователно духовно училище
182700029
ГР.РУСЕ, ул. "Рила" №30, Средно общообразователно духовно училище
182700030
ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"
182700031
ГР.РУСЕ, пл. "В. Левски" №1, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване
182700032
ГР.РУСЕ, пл. "В. Левски" №1, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване
182700033
ГР.РУСЕ, пл. "В. Левски" №1, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване
182700034
ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №22, ПГ по икономика и управление "Елиас Канети"
182700035
ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №117, СУ "Йордан Йовков"
182700036
ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №91, бл. "Дебелянов", Детска градина "Иглика"
182700037
ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №117, СУ "Йордан Йовков"
182700038
ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №185, ВУ по агробизнес и развитие на регионите
182700039
ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №185, ВУ по агробизнес и развитие на регионите
182700040
ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №185, ВУ по агробизнес и развитие на регионите
182700041
ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №91, бл. "Дебелянов", Детска градина "Иглика"
182700042
ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №91, бл. "Дебелянов", Приемна на МВР
182700043
ГР.РУСЕ, пл. "В. Левски" №1, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване
182700044
ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"
182700045
ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №185, ВУ по агробизнес и развитие на регионите
182700046
ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"
182700047
ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"
182700048
ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"
182700049
ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"
182700050
ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"
182700051
ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"
182700052
ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"
182700053
ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"
182700054
ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"
182700055
ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"
182700056
ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"
182700057
ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"
182700058
ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"
182700059
ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"
182700060
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Ловеч" №25, Детска градина "Звездица"
182700061
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Ловеч" №25, Детска градина "Звездица"
182700062
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700063
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700064
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700065
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700066
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700067
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700068
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700069
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700070
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700071
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700072
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700073
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 3", ул. "Илинден" №5, Пенсионерски клуб до ДГ "Снежанка"
182700074
ГР.РУСЕ, ул. "Дружба" №2, ДГ "Снежанка - 2", зад бл. №4
182700075
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700076
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700077
ГР.РУСЕ, ул. "Дружба" №2, ДГ "Снежанка - 2", зад бл. №4
182700078
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 3", ул. "Илинден" №5, ДГ "Снежанка"
182700079
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700080
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 3", ул. "Илинден" №5, ДГ "Снежанка"
182700081
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 3", ул. "Илинден" №5, ДГ "Снежанка"
182700082
ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"
182700083
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700084
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700085
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700086
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700087
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700088
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700089
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700090
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700091
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700092
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700093
ГР.РУСЕ, бул. "Христо Ботев" №1, ЦДГ "Червена шапчица"
182700094
ГР.РУСЕ, бул. "Христо Ботев" №1, ЦДГ "Червена шапчица"
182700095
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700096
ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"
182700097
ГР.РУСЕ, бул. "Христо Ботев" №1, ЦДГ "Червена шапчица"
182700098
ГР.РУСЕ, бул. "Христо Ботев" №1, ЦДГ "Червена шапчица"
182700099
ГР.РУСЕ, ул. "Ибър" №15, Читалище "Васил Левски"
182700100
ГР.РУСЕ, ул. "Ибър" №15, Читалище "Васил Левски"
182700101
ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"
182700102
ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"
182700103
ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"
182700104
ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"
182700105
ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"
182700106
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №14, Комплекс за соц. услуги за деца и семейства
182700107
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №14, Комплекс за соц. услуги за деца и семейства
182700108
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №14, Комплекс за соц. услуги за деца и семейства
182700109
ГР.РУСЕ, ул. "Шумнатица" №4, Детска градина "Русалка - 1"
182700110
ГР.РУСЕ, ул. "Шумнатица" №4, Детска градина "Русалка - 1"
182700111
ГР.РУСЕ, ул. "Чипровци" №13А, Детска градина "Русалка - 2"
182700112
ГР.РУСЕ, ул. "Чипровци" №13А, Детска градина "Русалка - 2"
182700113
ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"
182700114
ГР.РУСЕ, ул. "Д. Дебелянов" №78, Детска градина "Пинокио" - филиал
182700115
ГР.РУСЕ, ул. "Д. Дебелянов" №78, Детска градина "Пинокио" - филиал
182700116
ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"
182700117
ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"
182700118
ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"
182700119
ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"
182700120
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №58, Читалище "Захари Стоянов"
182700121
ГР.РУСЕ, кв. "Здравец", ул. "З. Стоянов" №5, Клуб на пенсионера
182700122
ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"
182700123
ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"
182700124
ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
182700125
ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
182700126
ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
182700127
ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
182700128
ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
182700129
ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
182700130
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700131
ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
182700132
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700133
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700134
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700135
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700136
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700137
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700138
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700139
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700140
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"
182700141
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №115, Помощно училище "Петър Берон"
182700142
ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №115, Помощно училище "Петър Берон"
182700143
ГР.РУСЕ, кв. "Здравец - север", ул. "Хемус" №11, Клуб на пенсионера
182700144
ГР.РУСЕ, кв. "Здравец - север", ул. "Хемус" №11, Клуб на пенсионера
182700145
ГР.РУСЕ, кв. "Здравец - север", ул. "Хемус" №11, Клуб на пенсионера
182700146
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"
182700147
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"
182700148
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"
182700149
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"
182700150
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"
182700151
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"
182700152
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"
182700153
ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №2, ПГ по механотехника
182700154
ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №2, ПГ по механотехника
182700155
ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови"
182700156
ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови"
182700157
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
182700158
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
182700159
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
182700160
ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови"
182700161
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
182700162
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
182700163
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
182700164
ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
182700165
ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови"
182700166
ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови"
182700167
ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №86, Клуб в старчески дом "Възраждане"
182700168
ГР.РУСЕ, ал. "Иглика" №2, Детска градина "Чучулига - 1"
182700169
ГР.РУСЕ, ал. "Иглика" №2, Детска градина "Чучулига - 1"
182700170
ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №86, Клуб в старчески дом "Възраждане"
182700171
ГР.РУСЕ, ул. "Искър" №41, Детска градина "Ралица"
182700172
ГР.РУСЕ, бул.Тутракан №20,Център за социална рехабилитация и интеграция(стол)
182700173
ГР.РУСЕ, бул.Тутракан №20,Център за социална рехабилитация и интеграция(клуб)
182700174
ГР.РУСЕ, кв. "Средна кула", Читалище
182700175
ГР.РУСЕ, кв. "Средна кула", Читалище
182700176
ГР.РУСЕ, кв. "Средна кула", Читалище
182700177
ГР.РУСЕ, кв. "Средна кула", Читалище
182700178
ГР.РУСЕ, кв. "Долапите", Училище
182700179
ГР.РУСЕ, кв. "Долапите", Училище
182700180
ГР.РУСЕ, кв. "Образцов чифлик", ПГСС "Ангел Кънчев", ет.1, стая 17
182700181
ГР.РУСЕ, кв. ДЗС, Бивше кметство
182700182
С.БАСАРБОВО, ул. "Дрян" №17, Бивше училище
182700183
С.БАСАРБОВО, ул. "Дрян" №17, Бивше училище
182700184
С.БЪЗЪН, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №37, Пенсионерски клуб в читалището
182700185
С.БЪЗЪН, ул. "Ал. Стамболийски" №1, Кризисен център
182700186
С.ДОЛНО АБЛАНОВО, ул. "Шипка" №2, Читалище
182700187
ГР.МАРТЕН, ул. "Христо Смирненски" №7, Киносалон
182700188
ГР.МАРТЕН, ул. "Христо Смирненски" №7, Пенсионерски клуб
182700189
ГР.МАРТЕН, ул. "България" №47, Училище в гр. Мартен
182700190
ГР.МАРТЕН, ул. "България" №47, Училище в гр. Мартен
182700191
С.НИКОЛОВО, ул. "Плиска" №38, Старо училище в кв. "Гагаля"
182700192
С.НИКОЛОВО, ул. "Плиска" №2, Читалище "Пробуда"
182700193
С.НИКОЛОВО, ул. "Хан Кубрат" №1, Клуб на пенсионера в кв. "Липник"
182700194
С.НИКОЛОВО, ул. "Оборище" №2, Детска градина в кв. "Липник"
182700195
С.НОВО СЕЛО, ул. "Трети март" №7, Училище
182700196
С.НОВО СЕЛО, ул. "Трети март" №35, Клуб на БЗНС
182700197
С.ПРОСЕНА, ул. "Васил Левски" №14, Читалище
182700198
С.САНДРОВО, ул. "Хан Аспарух" №18, Читалище
182700199
С.САНДРОВО, ул. "Хан Аспарух" №18, Клуб в Читалище
182700200
С.СЕМЕРДЖИЕВО, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №6, Училище
182700201
С.СЕМЕРДЖИЕВО, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №6, Училище
182700202
С.ТЕТОВО, ул. "Отец Паисий" №2, Училище
182700203
С.ТЕТОВО, ул. "Цар Освободител" №9, Читалище
182700204
С.ХОТАНЦА, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №2, Читалище
182700205
С.ЧЕРВЕНА ВОДА, ул. "Г. С. Раковски" №69, Бивш пенсионерски клуб
182700206
С.ЧЕРВЕНА ВОДА, ул. "Г. С. Раковски" №69, Кметство
182700207
С.ЯСТРЕБОВО, ул. "Дунав" №10, Ритуална зала

Секция №

ОИК 1827 Русе