На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0827 Тервел

082700001
ГР.ТЕРВЕЛ, НЧ" Д.Дончев-Доктора-1893г." ул."Хан Аспарух" №36
082700002
ГР.ТЕРВЕЛ, СУ "Йордан Йовков ул."Климент Охридски" №34
082700003
ГР.ТЕРВЕЛ, СУ "Йордан Йовков ул."Климент Охридски" №34
082700004
ГР.ТЕРВЕЛ, Клуб в кв."Север" ул."Стара планина" №93
082700005
ГР.ТЕРВЕЛ, ДГ"Здравец" №2 ул. "Стара Планина" №73
082700006
ГР.ТЕРВЕЛ, ПГТО "Дочо Михайлов" ул. "Хан Аспарух" №81
082700007
ГР.ТЕРВЕЛ, ДГ"Първи юни" №3 ж.к. "Изгрев" №6
082700008
С.АНГЕЛАРИЙ, Клуб на кметството ул."Първа " №9
082700009
С.БАЛИК, Клуб на кметството ул."Трета" №7
082700010
С.БЕЗМЕР, ДГ "Детски свят" ул."Първа" №37
082700011
С.БЕЗМЕР, ОУ"Паисий Хилендарски",ул."Девета" №5
082700012
С.БОЖАН, с.Божан Клуб на кметството ул."Първа" №24
082700013
С.БОНЕВО, Клуб на кметството ул."Първа" №1
082700014
С.ГЛАВАНЦИ, Клуб на кметството ул."Първа" №25
082700015
С.ГРАДНИЦА, Клуб на кметството ул."Първа" №26
082700016
С.ГУСЛАР, Клуб на кметството ул."Първа" №1
082700017
С.ЖЕГЛАРЦИ, Клуб на пенсионера ул."Осемнадесета" №10А
082700018
С.ЗЪРНЕВО, Клуб на пенсионера ул."Първа" №33
082700019
С.ЗЪРНЕВО, НЧ"Стефан Караджа-1941г." ул."Първа" №51
082700020
С.КАБЛЕШКОВО, с.Каблешково НУ" Христо Ботев" ул."Първа" №19
082700021
С.КЛАДЕНЦИ, Бивша фурна ул."Първа" №33
082700022
С.КОЛАРЦИ, с.Коларци Клуб на пенсионера ул."Осма" №20
082700023
С.КОЧМАР, Клуб на пенсионера ул."Първа" №29
082700024
С.НОВА КАМЕНА, Клуб на кметството ул."Трета" №1
082700025
С.ОНОГУР, Клуб на кметството ул."Първа" №39
082700026
С.ОРЛЯК, ОбУ"Васил Друмев",ул. "Втора" №11
082700027
С.ОРЛЯК, НЧ"Отец Паисий" ул."Първа" №74
082700028
С.ПОЛКОВНИК САВОВО, с.Полк.Савово,Клуб на кметството,ул. "Първа" №9
082700029
С.ПОПГРУЕВО, ЦСУ ул."Първа" №25
082700030
С.СЪРНЕЦ, Клуб на кметството, ул."Седма" №28
082700031
С.ЧЕСТИМЕНСКО, Здравна служба,ул."Първа" №35А

Секция №

ОИК 0827 Тервел