На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0113 Гърмен

011300001
С.ГЪРМЕН, КАФЕ "БИСТРОТО"
011300002
С.ГЪРМЕН, ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА"
011300003
С.БАЛДЕВО, КМЕТСТВО
011300004
С.ГОРНО ДРЯНОВО, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
011300005
С.ДЕБРЕН, ОУ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
011300006
С.ДЕБРЕН, ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
011300007
С.ДЕБРЕН, ОУ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
011300008
С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"
011300009
С.ДЪБНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА"
011300010
С.ДЪБНИЦА, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
011300011
С.КОВАЧЕВИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА"
011300012
С.КРУШЕВО, КМЕТСТВО
011300013
С.МАРЧЕВО, КМЕТСТВО
011300014
С.ОГНЯНОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
011300015
С.ОГНЯНОВО, ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
011300016
С.ОРЕШЕ, СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ
011300017
С.ОСИКОВО, ЧИТАЛИЩЕТО
011300018
С.РИБНОВО, КМЕТСТВОТО
011300019
С.РИБНОВО, СОУ"ЙОРДАН ЙОВКОВ"
011300020
С.РИБНОВО, ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ"
011300021
С.СКРЕБАТНО, ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
011300022
С.ХВОСТЯНЕ, ОУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ"

Секция №

ОИК 0113 Гърмен