На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1324 Ракитово

132400001
ГР.РАКИТОВО, Ритуална зала на Общината, ул."Иван Клинчаров" №57
132400002
ГР.РАКИТОВО, ЦСОП - Велинград, филиал Ракитово /южен вход/, ул."Братя Кръстини " №2
132400003
ГР.РАКИТОВО, Средно училище "Св. Климент Охридски", ул."Ал. Стамболийски" №16
132400004
ГР.РАКИТОВО, Средно училище "Св. Климент Охридски", ул."Ал. Стамболийски" №16
132400005
ГР.РАКИТОВО, Сграда на бившето ПУ "Д-р Петър Берон", ул."Яне Сандански " №2
132400006
ГР.РАКИТОВО, Сграда на бившето ПУ "Д-р Петър Берон", ул."Яне Сандански " №2
132400007
ГР.РАКИТОВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Вела Пеева" №46
132400008
ГР.РАКИТОВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Вела Пеева" №46
132400009
ГР.КОСТАНДОВО, ОУ "Неофит Рилски" /северен вход/, пл."Европа" №1
132400010
ГР.КОСТАНДОВО, ОУ "Неофит Рилски" /централен вход/, пл."Европа" №1
132400011
ГР.КОСТАНДОВО, ОУ "Неофит Рилски" /централен вход/, пл."Европа" №1
132400012
ГР.КОСТАНДОВО, ОУ "Неофит Рилски" /централен вход/, пл."Европа" №1
132400013
С.ДОРКОВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Христо Ботев" №2
132400014
С.ДОРКОВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Христо Ботев" №2
132400015
С.ДОРКОВО, Читалище "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Цепина" №52
132400016
ГР.РАКИТОВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Вела Пеева" №46

Секция №

ОИК 1324 Ракитово