На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1048 Дупница

104800001
ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия " Корольов"
104800002
ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия " Корольов"
104800003
ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия " Корольов"
104800004
ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия " Корольов"
104800005
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Христаки Павлович"
104800006
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Христаки Павлович"
104800007
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Евл.Георгиев"
104800008
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Евл.Георгиев"
104800009
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Евл.Георгиев"
104800010
ГР.ДУПНИЦА, ПГ "Христо Ботев"
104800011
ГР.ДУПНИЦА, Спортна зала
104800012
ГР.ДУПНИЦА, Спортна зала
104800013
ГР.ДУПНИЦА, ПГ "Христо Ботев"
104800014
ГР.ДУПНИЦА, Клуба на квартала - ул. Поп Харитон 2
104800015
ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия по транспорт
104800016
ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия по транспорт
104800017
ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия по транспорт
104800018
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Н. Рилски"
104800019
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Н. Рилски"
104800020
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Н. Рилски"
104800021
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Н. Рилски"
104800022
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Н. Рилски"
104800023
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Н. Рилски"
104800024
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Н. Рилски"
104800025
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Н. Рилски"
104800026
ГР.ДУПНИЦА, Библиотека "П. Яворов"
104800027
ГР.ДУПНИЦА, ПГ по хранително вкусови и химични технологии
104800028
ГР.ДУПНИЦА, ПГ по хранително вкусови и химични технологии
104800029
ГР.ДУПНИЦА, ПГ по хранително вкусови и химични технологии
104800030
ГР.ДУПНИЦА, ПГ по хранително вкусови и химични технологии
104800031
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
104800032
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
104800033
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
104800034
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
104800035
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Климент Охридски"
104800036
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Климент Охридски"
104800037
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Климент Охридски"
104800038
ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Климент Охридски"
104800039
ГР.ДУПНИЦА, Клуба на пенсионера, ул Любен Каравелов 4
104800040
ГР.ДУПНИЦА, Клуба на пенсионера, ул Любен Каравелов 4
104800041
ГР.ДУПНИЦА, СЕУ "Паисий Хилендарски"
104800042
ГР.ДУПНИЦА, СЕУ "Паисий Хилендарски"
104800043
ГР.ДУПНИЦА, Клуба на ЖП секция, ул. Отец Паисий 44
104800044
ГР.ДУПНИЦА, Клуба на ЖП секция, ул. Отец Паисий 44
104800045
ГР.ДУПНИЦА, Стола на Депото, ул. Аракчийски мост 2
104800046
ГР.ДУПНИЦА, Стола на Депото, ул. Аракчийски мост 2
104800047
ГР.ДУПНИЦА, Клуба на квартала, ул. Разметаница 11
104800048
С.БИСТРИЦА, Сградата на Кметството
104800049
С.БИСТРИЦА, Младежки Клуб
104800050
С.ДЖЕРМАН, Сградата на Кметството
104800051
С.ДЖЕРМАН, Читалището
104800052
С.КРАЙНИ ДОЛ, Сградата на кметството
104800053
С.САМОРАНОВО, ОУ "Христо Ботев"
104800054
С.САМОРАНОВО, ОУ "Христо Ботев"
104800055
С.ПИПЕРЕВО, Клуба
104800056
С.БЛАТИНО, Клуба
104800057
С.ЯХИНОВО, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
104800058
С.ЯХИНОВО, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
104800059
С.ЯХИНОВО, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
104800060
С.БАЛАНОВО, Сградата на кметството
104800061
С.ПАЛАТОВО, Училището
104800062
С.ГРАМАДЕ, Сградата на кметството
104800063
С.ДЯКОВО, Ритуална зала
104800064
С.КРЕМЕНИК, Сградата на кметството
104800065
С.ДЕЛЯН, Сградата на кметството
104800066
С.ТОПОЛНИЦА, Ритуална зала
104800067
С.ЧЕРВЕН БРЕГ, Сградата на кметството
104800068
С.ЧЕРВЕН БРЕГ, Сградата на кметството
104800069
С.КРАЙНИЦИ, ОУ "Христо Ботев"
104800070
С.КРАЙНИЦИ, ОУ "Христо Ботев"
104800071
С.КРАЙНИЦИ, ОУ "Христо Ботев"
104800072
ГР.ДУПНИЦА, ПГ "Корольов", ул. Орлинска №70

Секция №

ОИК 1048 Дупница