На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2109 Девин

210900001
гр.ДЕВИН, ПГЕ "А. С. Попов", ул. "Васил Левски" №003
210900002
гр.ДЕВИН, ДГ "Здравец", ет. 1, ул. "Васил Левски" №043
210900003
гр.ДЕВИН, ДГ "Здравец", ет. 2, ул. "Васил Левски" №043
210900004
ГР.ДЕВИН, Общностен център, ул. "Гордю Войвода" №049
210900005
гр.ДЕВИН, Дом на културата, ет. 2, ул. "Орфей" №001
210900006
гр.ДЕВИН, Дом на културата, Ритуална зала, ул. "Орфей" №001
210900007
гр.ДЕВИН, ДГ "Изворче", ул. "Гимназиална" №018
210900008
ГР.ДЕВИН, Клуб, ул. "Георги Димитров" №003
210900009
гр.ДЕВИН, Читалището, ул. Георги Димитров" №001
210900010
С.БЕДЕН, Кметството
210900011
С.БРЕЗЕ, Кметството
210900012
С.ГРОХОТНО, Кметството
210900013
С.ГЬОВРЕН, Кметството
210900014
С.ТРИГРАД, Училището
210900015
С.ЖРЕБЕВО, Кметството
210900016
С.КЕСТЕН, Административна сграда
210900017
С.ЛЯСКОВО, Училището
210900018
С.МИХАЛКОВО, Кметството
210900019
С.СЕЛЧА, Кметството
210900020
С.СТОМАНЕВО, Кметството
210900021
С.ОСИКОВО, Училището
210900022
С.ЧУРУКОВО, Стол на бивше ТКЗС

Секция №

ОИК 2109 Девин