На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2358 Челопеч

235800001
С.ЧЕЛОПЕЧ, пл.Освобождение №1, Адм.сграда на ОбА - заседателна зала
235800002
С.ЧЕЛОПЕЧ, ул."Г.Раковски" №16, Спортен комплекс "Хармония"

Секция №

ОИК 2358 Челопеч