На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0152 Хаджидимово

015200001
ГР.ХАДЖИДИМОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ /1 ЕТАЖ/, ул. "Места" №37
015200002
ГР.ХАДЖИДИМОВО, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В ОБА /1 ЕТАЖ/, ул. "Димо Хаджидимов" №46
015200003
ГР.ХАДЖИДИМОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ /1 ЕТАЖ/, ул. "Прогрес" №10
015200004
С.БЛАТСКА, ЧИТАЛИЩЕ /1 ЕТАЖ/
015200005
С.ПЕТРЕЛИК, КМЕТСТВО
015200006
С.ТЕПЛЕН, КМЕТСТВО
015200007
С.БЕСЛЕН, КМЕТСТВО
015200008
С.САДОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
015200009
С.ГАЙТАНИНОВО, КМЕТСТВО
015200010
С.НОВА ЛОВЧА, КМЕТСТВО В СЕЛО НОВА ЛОВЧА
015200011
С.КОПРИВЛЕН, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" /1 ЕТАЖ/
015200012
С.КОПРИВЛЕН, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" /1 ЕТАЖ/
015200013
С.АБЛАНИЦА, СОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" /1 ЕТАЖ/
015200014
С.АБЛАНИЦА, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
015200015
С.АБЛАНИЦА, ОСНОВНА СГРАДА КЪМ СОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" /1 ЕТАЖ/
015200016
С.ИЛИНДЕН, ОБЩОСЕЛСКИ КЛУБ
015200017
С.ЛЪКИ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
015200018
С.ТЕШОВО, КИЛИЙНОТО УЧИЛИЩЕ
015200019
С.НОВО ЛЕСКИ, УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" /1 ЕТАЖ/

Секция №

ОИК 0152 Хаджидимово