На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1508 Гулянци

150800001
ГР.ГУЛЯНЦИ, ул. "Г. С. Раковски" №19,СУ "Хр. Смирненски" в класна стая, І етаж
150800002
ГР.ГУЛЯНЦИ, ул. "Г. С. Раковски" №19,СУ "Хр. Смирненски" в класна стая, І етаж
150800003
ГР.ГУЛЯНЦИ, ул. "Васил Левски" №36А, стая на Домашен социален патронаж, І етаж
150800004
ГР.ГУЛЯНЦИ, ул. "Васил Левски" №36А, стая на Домашен социален патронаж, І етаж
150800005
С.ШИЯКОВО, ул. "Ал. Стамболийски" №2 в салона на Читалище "Васил Левски", І етаж
150800006
С.КРЕТА, ул. "Ал. Стамболийски" №19 в клуба на читалище "Пробуда", І етаж
150800007
С.ЛЕНКОВО, ул. "Ленко Мишев" №50А в младежкия клуб, І етаж
150800008
С.МИЛКОВИЦА, ул. "Яворов" №10 в училищен стол на ОУ "Христо Ботев", І етаж
150800009
С.МИЛКОВИЦА, ул. "Яворов" №10 в физкултурен салон на ОУ "Христо Ботев", І етаж
150800010
С.ДОЛНИ ВИТ, ул. "Коста Златарев" №2 в салона на НУ "Васил Левски", І етаж
150800011
С.СОМОВИТ, ул. "Дунав" №1 в ресторант "Дунав"
150800012
С.БРЕСТ, ул. "Странджа" №39 в ОУ "Хр. Ботев", І етаж
150800013
С.БРЕСТ, пл. "Демокрация" в стая в сградата на Кметство с. Брест, І етаж
150800014
С.БРЕСТ, ул."Отец Паисий" №4 в стая за занимания на ДГ"Щастливо детство", І етаж
150800015
С.ГИГЕН, ул. "Асен Златаров" №10 в класна стая на СУ "Асен Златаров", І етаж
150800016
С.ГИГЕН, ул. "Асен Златаров" №10 в класна стая на СУ "Асен Златаров", І етаж
150800017
С.ГИГЕН, ул. "Асен Златаров" №10 в класна стая на СУ "Асен Златаров", І етаж
150800018
С.ИСКЪР, ул. "Васил Левски" №30 в салона на бивша детската градина, І етаж
150800019
С.ЗАГРАЖДЕН, ул. "Г. Димитров" №7 в ритуална зала на кметството, І етаж
150800020
С.ДЪБОВАН, ул."Янтра" №1 в стая на Читалище "Св.Св.Кирил и Методий 1929", І етаж

Секция №

ОИК 1508 Гулянци